youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

איך הפסקתי לשמוע "אני לא יודע" בכיתה

טכניקה פשוטה ליישום שתשנה את הכיתה שלכם!
אמיר דוד
13/01/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא