youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

מאתגר להזדמנות: מי מפחד מהמיצ”ב בחטיבת הביניים?

התלמידים בחטיבת הביניים ""אחרון הבילויים"" מחליטים לקחת את המיצ""ב לידיים שלהם
אלעד שגב
02/09/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא