youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

מה למדתי מהכשרת קציני הטכנולוגיה והסייבר בצה"ל?

מה לדעתכם יקרה אם ניתן לתלמידים לבחור בעצמם מה ואיך ללמוד?
אלעד שגב
10/06/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא