youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

האח הגדול- גרסת בתי הספר

האם הנבואה שבספר 1984 מתקיימת בבתי הספר כיום?
עמרי די-נור
21/04/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא