youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מיהו המורה שהמציא את הוראת המתמטיקה בעברית?

על אליעזר בן יהודה של המתמטיקה כבר שמעתם?
גיא בר-נר
12/08/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא