youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

מיהו המורה שהמציא את הוראת המתמטיקה בעברית?

על אליעזר בן יהודה של המתמטיקה כבר שמעתם?
גיא בר-נר
12/08/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא