youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מחויבות אישית" למצטיינים שלכם: קבוצות הלימוד הבית-ספריות של תיקתק

תוכנית מחוייבות אישית חדשה תסייע לכם להעלות את הרמה האקדמית בבית ספרכם
tiktekteam
27/08/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא