youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לשתף פעולה

איך תעזרו לתלמידים מכל הארץ, בלי לצאת מהבית?

רשת חברתית חדשה מאפשרת לתלמידים להעלות שאלות בתחומי לימודים נרחבים ולכם לעזור להם בקלות
tiktekteam
7/1/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא