youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

משחקים מתמטיקה: להמציא, לשחק, ללמוד

איך קרה שמאות תלמידים בישראל הפכו להיות ממציאי משחקים בנושא מתמטיקה?
highmath
28/06/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא