whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

החופש הגדול: קשר בין מורים לתלמידים ברשתות חברתיות

האם הרשתות החברתיות ישנו את פניו של הקשר בין המורה לתלמידים?
יוסי שפרבר
18/06/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא