whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

הידעת? - יש לך 'סלב' בכיתה!

איך ניתן למנף את המציאות בה חיים התלמידים על מנת לעזור להם
גילי רומן
17/07/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא