youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

רובוטיקה וחזון: תוכניות הרובוטיקה של FIRST ככלי להגשמת יעדים חינוכיים

איך אלפי תלמידים ברחבי ישראל מתאהבים בלימודי מדעים, הנדסה, מתמטיקה וטכנולוגיה בכל שנה?
אופיר גלזר
8/19/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא