youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

ללמוד, לחשוב, ללמוד לחשוב – איך לעודד חשיבה מסדר גבוה?

אז איך אפשר לפתח אצל התלמידים והתלמידות חשיבה מסדר גבוה ולהכין אותם טוב יותר לסוג הלמידה החדש?
רן שמשוני
24/02/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא