youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

לגבש בלי להתייאש: כלים לגיבוש כיתתי שישפרו את הלמידה בכיתה

גיבוש כיתתי מקדם את למידת התלמידים. כך תקדמו את גיבוש התלמידים בכיתתכם
רן שמשוני
12/31/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא