whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

אז מה עושים עם הטלפון הזה?

הטלפון הסלולרי הוא חלק מהחיים של כולנו, גם של תלמידינו, והוא כאן בכדי להישאר. מה אפשר לעשות איתו בכיתה?
רן שמשוני
17/07/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא