whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

שיעורים ברשת - הכיתה נמצאת גם מחוץ לגבולות בית הספר

פלטפורמה חדשה ברשת מאפשרת למורים ותלמידים ללמוד יחד בסביבת עבודה מוגנת ומיוחדת.
שיעורים - לימודים באינטרנט
01/03/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא