whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

בואו נחשוב מחדש על הכשרת מורים

5 צעדים משמעותיים לשיפור הכשרת המורים בישראל
איתי מזרב
27/02/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא