youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להתחבר למאה ה-21

על חשיבותן של הרשתות החברתיות בהתאמת המערכת למאה ה-21

מנהיגים חינוכיים יכולים לקדם את בית הספר שלהם למאה ה-21 כבר היום
תומר ברץ
7/19/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא