whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

על חשיבותן של הרשתות החברתיות בהתאמת המערכת למאה ה-21

מנהיגים חינוכיים יכולים לקדם את בית הספר שלהם למאה ה-21 כבר היום
תומר ברץ
19/07/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא