youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

חכמת ההורים

רעיון לפעילות קלילה ומשותפת עם ההורים, שתקדם את הכיתה שלכם הרבה קדימה
אבינועם הרש
14/08/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא