youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

חכמת ההורים

רעיון לפעילות קלילה ומשותפת עם ההורים, שתקדם את הכיתה שלכם הרבה קדימה
אבינועם הרש
8/14/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא