youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

ארגז כלים לאנשי חינוך הכולל סרטונים ונקודות לדיון בכיתה

מדריך מהסרטים לכל מורה חוזר - ובענק!
אבינועם הרש
01/10/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא