youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

הספינר מהמלין – ארבע שאלות ותרגיל לשיעור חברה מעיף

ומה אפשר ללמוד מהסיבות להתמכרות ההמונית שהספינר מעורר בקרב התלמידיםמסתבר שלמרות אזהרות המבוגרים, לא כל דבר בחיים כל כך מסובך.
אבינועם הרש
21/05/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא