whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
לחלום בגדול

3 דרכים להתמודדות עם פרדוקס התעודה

הייתכן שהמדדים הכל-כך מוגבלים הללו, של עשיריות ושביעיות במקצועות המתמטיקה, אנגלית ולשון, הם הם אלו שאמורים לייצג את כל הערכתנו לתלמיד?
אבינועם הרש
24/01/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא