youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

להתנצל בכיתה ולהישאר בחיים? זה אפשרי!

מדוע ההתנצלות כל כך קשה למורים ולמה היא כל כך חשובה לתהליך הלמידה?
אבינועם הרש
19/04/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא