youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

רוצים שתתבצע למידה אפקטיבית? תעבדו הפוך!

שיעור הפוך - לדבר עם התלמידים ולא אליהם
איתמר בנית
24/11/2014
quote-image

עוד כתבות בנושא