youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
לחלום בגדול

לפרוץ את הקוד של החינוך בישראל- לקראת הקאתון בנושא עתיד החינוך

דרור נוי
19/10/2014
quote-image

עוד כתבות בנושא