youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
לקדם מצוינות

איך יעוף הגוזל? 3 שלבי למידה, שיכינו את תלמידיכם לעולם האמיתי

להכתיב ולשנן או לתת לתלמידים להגיע לתשובות בעצמם? תלוי מתי
אלי הורביץ
3/2/2020
quote-image

עוד כתבות בנושא