youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

האם אנחנו עושים לתלמידים שלנו עוול כשאנחנו מוותרים להם?

מה עומד מאחורי כל אקזיט מצליח ואיך זה קשור למורה רינה
אלי הורביץ
01/10/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא