youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להקשיב לשטח

האמנות והמדע מאחורי ההוראה:מה יכולים המורים להרוויח מתרגול מודרך

4 רכיבים עיקריים בתרגול מודרך בבתי הספר
הגיע זמן חינוך
22/05/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא