whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

האמנות והמדע מאחורי ההוראה:מה יכולים המורים להרוויח מתרגול מודרך

4 רכיבים עיקריים בתרגול מודרך בבתי הספר
הגיע זמן חינוך
22/05/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא