youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

למידה מותאמת אישית: העיקר הוא לא הטכנולוגיה

למידה מותאמת אישית מבוססת לא על טכנולוגיה אלא על העיקרון שעל המורה לספק לתלמידים כלים לקבלת החלטות, שבעזרתם יוכלו לעצב את הלמידה שלהם.
הגיע זמן חינוך
2/13/2019
quote-image

עוד כתבות בנושא