whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
לקדם מצוינות

חשבון פשוט: נטרלו את חרדת המתמטיקה ותקבלו הישגים גבוהים יותר

רוצים לשפר את הישגי הכיתה במתמטיקה? מחקר חדש בנושא חרדת מתמטיקה יכול לתת לכם את כל התשובות להצלחה
הגיע זמן חינוך
31/10/2018
quote-image

עוד כתבות בנושא