whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

5 שלבים (ועוד 4 דגשים) לבניית תוכנית למידה אישית לכל תלמיד/ה

המדריך המלא לעבודה על תוכניות עבודה אישיות, בהתבסס על המחקר והניסיון של מערכת החינוך המתקדמת במחוז אונטריו
הגיע זמן חינוך
10/12/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא