youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

5 שלבים (ועוד 4 דגשים) לבניית תוכנית למידה אישית לכל תלמיד/ה

המדריך המלא לעבודה על תוכניות עבודה אישיות, בהתבסס על המחקר והניסיון של מערכת החינוך המתקדמת במחוז אונטריו
הגיע זמן חינוך
10/12/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא