youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
לקדם מצוינות

כשהומר סימפסון פגש את פיתגורס: השיטה שמתאימה חומר לימוד לתלמיד

בעזרת פרקטיקה פשוטה תוכלו לגרום לתלמידים להתלהב מכל נושא
הגיע זמן חינוך
07/11/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא