whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
לקדם מצוינות

כשהומר סימפסון פגש את פיתגורס: השיטה שמתאימה חומר לימוד לתלמיד

בעזרת פרקטיקה פשוטה תוכלו לגרום לתלמידים להתלהב מכל נושא
הגיע זמן חינוך
07/11/2017
quote-image

עוד כתבות בנושא