whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

למה מורים חייבים לקבל משוב רשמי על עבודתם ואיך זה לא קורה עכשיו?

כיצד היעדר משוב למורים במערכת החינוך משפיע על כולנו ואיך השקעה בתהליכי משוב יכולה לשפר את מערכת החינוך?
הגיע זמן חינוך
10/07/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא