whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

4 כלים לבדיקה מהירה ויעילה של מבחנים ועבודות

כיצד תתחילו לתת משוב יעיל לתלמידיכם מבלי שהדבר יגזול מכם זמן רב?
הגיע זמן חינוך
04/05/2016
quote-image

עוד כתבות בנושא