youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
חינוך אחרי קורונה
אירועים ומפגשים
להתחבר למאה ה-21

האם הלוח בכיתה הולך להפוך ללא רלוונטי?

הטכנולוגיה ממשיכה לשנות את הצורה בה אנחנו חושבים על בית הספר והפעם נשאלת השאלה – האם בעידן שלנו הלוח הכרחי?
הגיע זמן חינוך
11/08/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא