whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

האם הלוח בכיתה הולך להפוך ללא רלוונטי?

הטכנולוגיה ממשיכה לשנות את הצורה בה אנחנו חושבים על בית הספר והפעם נשאלת השאלה – האם בעידן שלנו הלוח הכרחי?
הגיע זמן חינוך
11/08/2015
quote-image

עוד כתבות בנושא