whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
מורים מעולים

למה לעשות? קראו ויישמו בהקדם את מודל למ"ה: למידה מוכוונת השפעה

מאיה עמר יצרה את מודל למ"ה – למידה מוכוונת השפעה – כדי לשלב בין עבודת קהילתית, עשייה אזרחית וחינוך. דווקא בימים אלו הוא מקבל משנה תוקף. חובת קריאה לאנשים שהחינוך זורם בעורקיהם
מאיה עמר
19/03/2024
quote-image
עם כניסתי להוראה חיפשתי דרך לשלב את שלוש האהבות הגדולות שלי: עבודה קהילתית, עשייה אזרחית וחינוך. לכן יצרתי את מודל למ"ה: למידה מוכוונת השפעה. בעזרתו אפשר ללמד נושאים רבים לאורך השנה כאשר הלמידה היא האמצעי – והתכלית היא עשייה ואקטיביזם חברתי.

עוד כתבות בנושא