whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
מחנכות כיתה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
חלוצי וחלוצות החינוך

״זו לא העבודה שלי, אבל המפגש בלתי אמצעי עם אנשים במערכת החינוך הוא עוד הזדמנות לשיתוף פעולה,״

נטע שפירא, שבימי שלום מנהלת את הפעילות החינוכית של הספרייה הלאומית וכעת שותפה בהקמת בית ספר בין כותלי הספרייה. היא מגדירה את עצמה ״במילואים״.
הגיע זמן חינוך
16/11/2023
סגירת סרטון
quote-image

עוד כתבות בנושא