whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
פודקאסטים

"מי שנמצאים הכי הרבה שעות עם ילדים ונוער ויש להם את העין לראות את הקושי הם המורים, הם בחזית."

האם הילדים שלנו באמת התגברו על הקורונה? מה קורה לילדי חטיבות הביניים מאז שחזרו לשגרה? וכיצד מערכת החינוך יכולה להתגייס כדי לזהות ולעזור לתלמידים במצוקה? הפרק המסכם של עונת "רלוונס" הוא חובת צפייה לכל הורה ומורה
הגיע זמן חינוך
28/09/2023
quote-image
מי שנפגעו הכי הרבה היו אלה בשכבת הביניים, שהיו חודשים ארוכים בבידוד בניסיון לאלתר למידה מהבית. אנחנו מבינים היום שלהסתגרות הזו יש מחיר נפשי מאוד כבר – בעיקר לילדים שמלכתחילה נמצאים בקבוצות סיכון. מבחינתי סימן ראשון שהייתי רוצה שמורה תשים לב אליו הוא ילד שמתחיל להחסיר הרבה. אני כפסיכיטארית יותר מודאגת מזה מאשר ציונים או ילד שמפריע בכיתה.

עוד כתבות בנושא