youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

רוצים לשפר את החינוך? דברו עם הבוגרים שלכם

מידי שנה מסיימים מאות אלפי תלמידים את לימודיהם במוסדות החינוך בישראל. אם מוסדות החינוך באמת רוצים להשתפר, ראוי שיקבלו פידבק מהבוגרים שלהם
שרון מאיו
01/06/2023
quote-image
"מערכת החינוך שואפת שבוגריה יחיו ויפעלו כבני אדם ערכיים המתפקדים היטב במשפחתם, בקהילתם ובחברה בישראל. מטרת החינוך בישראל היא שהבוגר יהיה בעל ידע, מיומנויות וערכים שיאפשרו לו להשתלב בחיים הבוגרים באופן עצמאי, למצות יכולותיו ולתרום לחברה"

עוד כתבות בנושא