whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להקשיב לשטח

מחשבה להחלפה: איך לסייע לתלמידים לשנות דפוסי חשיבה מחלישים?

אם נודה באמת, לכולנו יש את זה ברמה כזאת או אחרת - חרדה חברתית, הימנעות, חוסר ביטחון. האם ניתן להם לנהל אותנו או שאפשר אחרת?
צורית יהודה
23/05/2023
quote-image

עוד כתבות בנושא