youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

מחשבה להחלפה: איך לסייע לתלמידים לשנות דפוסי חשיבה מחלישים?

אם נודה באמת, לכולנו יש את זה ברמה כזאת או אחרת - חרדה חברתית, הימנעות, חוסר ביטחון. האם ניתן להם לנהל אותנו או שאפשר אחרת?
צורית יהודה
23/05/2023
quote-image

עוד כתבות בנושא