youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לקדם מצוינות

הורים, רוצים להעלות את הבנות על המסלול להייטק?

מחקר חדש מצא עד כמה לבחירת המגמות של תלמידות בתיכון יש משמעות מרחיקת לכת לגבי העתיד התעסוקתי שלהן. ואיך כיתות מצוינות קשורות לזה? רביד יראון דר עם נתונים מפתיעים שיש בהם גם לא מעט אופטימיות
רביד יראון דר
5/10/2023
quote-image

עוד כתבות בנושא