youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

לוקחים אחריות על הזיכרון: שתי הצעות לציון יום השואה בכיתה

זו האחריות שלנו ללמד את התלמידים לקחת אחריות על זיכרון השואה. הנה שתי הצעות לפעילויות בכיתה שמעודדות לשמר את הזיכרון באופן אקטיבי
מאיה עמר
4/17/2023
quote-image

עוד כתבות בנושא