youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

לוקחים אחריות על הזיכרון: שתי הצעות לציון יום השואה בכיתה

זו האחריות שלנו ללמד את התלמידים לקחת אחריות על זיכרון השואה. הנה שתי הצעות לפעילויות בכיתה שמעודדות לשמר את הזיכרון באופן אקטיבי
מאיה עמר
17/04/2023
quote-image

עוד כתבות בנושא