whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
להתחבר למאה ה-21

לטקסט הזה, שיצרה הבינה המלאכותית, אף אחד לא התכונן

עם כל הטוב שמביא עמו ChatGPT, עדיין יש בו חסרונות מהותיים. אחד מהם הוא חוסר רגישות תרבותית. המקרה הבא הוא דוגמה לכך
ד"ר עידית פינקלשטיין וד"ר שירה סופר-ויטל
16/03/2023
quote-image

עוד כתבות בנושא