whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
שילוב טכנולוגיה
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
לחלום בגדול

איך לפתח את חוש היזמות אצל תלמידות ותלמידים?

האם אפשר בכלל ללמד יזמות או שזו נטייה מולדת? קבלו את המדריך לבניית הכשרה לפיתוח יזמות
שרון מאיו
17/01/2023
quote-image

עוד כתבות בנושא