youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לחלום בגדול

איך לפתח את חוש היזמות אצל תלמידות ותלמידים?

האם אפשר בכלל ללמד יזמות או שזו נטייה מולדת? קבלו את המדריך לבניית הכשרה לפיתוח יזמות
שרון מאיו
17/01/2023
quote-image

עוד כתבות בנושא