youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
ללמוד מהעולם

האם הישגי החינוך של המדינות המובילות בעולם ייפגעו בגלל פוליטיקה?

בשתיים מהמדינות המובילות בעולם בתחום החינוך, הממשלות שהתחלפו החליטו לבצע שינויים במערכת. האם ההנעה של מטוטלת החינוך קדימה ואחורה תשפיע על הישגיה של כל מדינה?
אלי הורביץ
15/01/2023
quote-image

עוד כתבות בנושא