youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

איך לדבר על פורנוגרפיה בכיתה?

כולנו מוקפים בפורנוגרפיה, אבל תלמידים ומורים לא מדברים על זה בגלל בושה וחוסר ידע כיצד לגשת לנושא. קבלו את המדריך לניהול שיח על פורנוגרפיה ומיניות בתיכון ובחטיבת הביניים
מאיה עמר
1/9/2023
quote-image

עוד כתבות בנושא