youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

3 כלים להפיכת מערכת החינוך בישראל למצוינת

איכות החינוך תלויה קודם כל באיכות המורים, הם הלב הפועם של המערכת. ובשביל לקדם את מעמד המורה, יש צורך לנקוט בשלושה צעדים מיידים
דנה פייניק
21/12/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא