youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לחלום בגדול

דרוזית, חרדי וחילוני נפגשו לדבר על העתיד. איך זה הסתיים?

בישראל של 2022 יש אוכלוסיות שלמות שלא נהנות מפירות עץ ההייטק. שרון מאיו ביקר בכנס החינוך הבינלאומי ושמע על יוזמות בשטח שפועלות לשנות את זה
שרון מאיו
16/12/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא