whatsup-icon youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ישראל במלחמה
תמיכה רגשית
למידה היברידית
בינה מלאכותית
מתמטיקה
מדעים
פודקאסטים
מורים מעולים
קידום מצוינות
חדשנות
חטיבת ביניים
שוויון ומגדר
חלוצי וחלוצות החינוך
לשתף פעולה

שלום בכיתה: 8 עקרונות לניהול שיח קונפליקטואלי

אחת המלחמות הגדולות של החברה הישראלית היא בשיסוע ובקיטוב בתוכה. גם כאן, הכל מתחיל בחינוך. הכלים הבאים יאפשרו לכם לנהל שיח מיטיב ובונה בכיתה גם כשיש פערים וחוסר הסכמה
מאיה עמר
16/11/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא