youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
להקשיב לשטח

10 טיפים מנצחים למובילי קהילת לומדים מקצועית

גייסתם אנשים, הצבתם מטרה, יצרתם סדירות במערכת למפגשי למידה משותפים והחלטתם להקים קהילת לומדים מקצועית. ומה עכשיו?
הדסה דונל
18/09/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא