youtube-icon twitter-icon facebook-icon
הגיע זמן חינוך
הצטרפו לקהילה
ללמוד מהעולם
לקדם מצוינות
להתחבר למאה ה-21
להקשיב לשטח
לשתף פעולה
לחלום בגדול
פודקאסטים
יש לנו חלום
השוויניסטיות
לשתף פעולה

הורה מעורב או מתערב? לקדם תקשורת בונה בין הורים למורים

בשנים האחרונות אנשי החינוך מצאו את עצמם חשופים יותר מאי פעם להתערבות של ההורים בהוראה. איך אפשר ליצור קשר אמיץ ופורה בין הורים למורים?
צורית יהודה
9/14/2022
quote-image

עוד כתבות בנושא